Menu

Muzeum Świerka Istebniańskiego

Rodzaj atrakcji: Atrakcje naturalne
Miejscowość: Jaworzynka

Jaworzynka to wieś położona w Beskidzie Śląskim, tuż przy styku granic trzech państw: Polski, Czech oraz Słowacji. Poza samym trójstykiem jednak można w niej znaleźć jeszcze inne osobliwości i atrakcje. Najbardziej charakterystyczną, znaną w całym kraju – i to nie tylko przez leśników! – jest Muzeum Świerka Istebniańskiego.

Świerk istebniański to specyficzny gatunek tego drzewa, charakteryzujący się niezwykłą wytrzymałością a jednocześnie szybkim przyrostem. Jest on znacznie silniejszy od swoich dalekich kuzynów, nawet tych, którzy rosną w niekorzystnych warunkach klimatycznych na dalekiej Syberii. Ze względu na te niespotykane na aż tak szeroką skalę właściwości już w dawnych stuleciach świerk istebniański postanowiono hodować – wykorzystywany mógł być potem w różnorodnych sytuacjach, przede wszystkim jako drzewo opałowe, stanowiące paliwo napędzające huty oraz fabryki. Dzisiejsze muzeum mieści się przy szkółce leśnej, będącej jednocześnie siedzibą Banku Genów Świerka Istebniańskiego. O niezwykłości tego gatunku postanowiono mówić w sposób otwarty, a co za tym idzie, edukować zainteresowane osoby z zakresu przyrody występującej w masywie Bukowca. Przy muzeum, oprócz szkółki i muzeum, znajduje się też od pewnego czasu (konkretnie – od roku 2002) woliera pokazowa głuszców – aby ją zobaczyć, należy przybyć do Jaworzynki w samo południe bądź wcześniej zatelefonować i umówić się na spotkanie z obsługą muzeum.

Muzeum Świerka Istebniańskiego zwiedzać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy, czyli od 7.00 do 15.00. Aby dotrzeć na miejsce, należy dostać się do dzielnicy Wyrch Czadeczka. Zakręt z głównej drogi nie jest dokładnie oznaczony, dlatego trzeba być uważnym po to, aby trafić we właściwą drogą (przez mostek na przepływającej pod nim Czadeczce) – to pierwszy zakręt w lewo, jadąc od strony północnej, a więc od strony kościoła w Jaworzynce.


Zobacz lokalizację na mapie: