Menu

Regulamin

Data ostatniej aktualizacji: 05-07-2020 r.

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z serwisu internetowego e-wczasy.pl nazywanego dalej serwisem e-wczasy.
 2. Administratorem serwisu e-wczasy.pl jest firma: E-WCZASY.PL Eliasz Polański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Warszawskiej 43/211 o numerze NIP: 671-169-55-83 oraz numerze Regon: 320112613 zwana dalej administratorem.
 3. Serwis e-wczasy.pl prezentuje oferty obiektów noclegowych w sieci internet.
 4. Użytkownikiem jest osoba która zarejestrowała się oraz zamieściła ofertę noclegową poprzez formularz zgłoszeniowy, bądź poprzez przedstawiciela serwisu.
 5. Gościem serwisu jest każda inna osoba, odwiedzająca strony serwisu e-wczasy.

Działalność serwisu e-wczasyAdministrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

 

 1. Administrator serwisu dołoży wszelkich starań aby promować działalność serwisu w internecie.

 2. Zgłaszanie ofert do katalogu jest dobrowolne i podlega opłacie wg aktualnej oferty.

 3. Ceny podane na stronach są cenami brutto.

 4. Aktualna oferta wraz z cennikiem znajduje się pod adresem: www.e-wczasy.pl/cennik

 5. Dodanie obiektu może nastąpić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie: www.e-wczasy.pl/panel/dodaj_obiekt bądź poprzez kontakt z przedstawicielem serwisu e-wczasy.

 6. Opłata abonamentowa dotyczy okresu wyświetlania reklamy, jaki został wybrany przez Użytkownika. Oferowane plany abonamentowe dostępne są w aktualnej ofercie w linku podanym w pkt. 4.

 7. Dostępny jest także pakiet próbny emisji wpisu. Zasady publikacji próbnej określa aktualna oferta na stronie www.e-wczasy.pl/cennik

 8. Okres próbny dostępny jest dla nowo zamieszczanego obiektu w portalu e-wczasy jednorazowo. 

 9. Osoba zgłaszająca obiekt w serwisie e-wczasy oświadcza, że informacje jakie zamieszcza w ramach prezentacji są prawdziwe, natomiast zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wizerunek reklamowanego obiektu.

 10. Administrator może odmówić bądź zaprzestać emisji oferty obiektu na stronie serwisu bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie manipulacji mającej na celu wprowadzenie w błąd, zatajenie stanu faktycznego opisywanego obiektu bądź nieprawidłowości w podanych danych osobowych.

 11. Zamieszczanie w serwisie nieprawdziwych informacji o obiekcie jest zabronione.

 12.  W przypadku ujawnienia nieprawidłowości, bądź złamania zasad określonych niniejszym regulaminem administrator ma prawo do podjęcia środków prawnych oraz wstrzymania emisji danej oferty bez możliwości roszczenia ze strony Użytkownika.

 13.  Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia w związku z zamieszczoną ofertą bądź co do publikowanych zdjęć. Oświadcza ponadto, że posiada pełne prawa do korzystania oraz publikacji przesłanych zdjęć oraz treści.

 14.  Użytkownik może zamieścić w ofercie (w przeznaczonym do tego miejscu) link odsyłający do własnej strony internetowej z rozszerzonym opisem obiektu. Linki do podstron z ofertą zamieszczoną w innych serwisach turystycznych będą usuwane.

 15.  Osobie zgłaszającej przysługuje prawo do edycji ogłoszenia. Do tego celu służy panel edycyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://www.e-wczasy.pl/panel

 16.  Istnieje możliwość edycji ogłoszenia poprzez kontakt z administracją, jednak w takim przypadku należy liczyć się z dłuższym czasem realizacji zmiany treści. Czas na dokonanie zmian poprzez administrację serwisu może wynieść nawet do 14 dni od dnia zgłoszenia.

 17.  Zabronione jest korzystanie z serwisu e-wczasy w sposób niezgodny z polskim prawem.

 18.  Użytkownicy jak i Goście serwisu e-wczasy zobowiązani są do nie działania na szkodę serwisu e-wczasy bądź innych osób.

 19.  Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu.

 20.  Użytkownik przesyłając formularz dodania obiektu oświadcza, że zgadza się z postanowieniami niniejszego regulaminu.