Menu

Zamek w Niedzicy

Rodzaj atrakcji: Zabytki
Miejscowość: Niedzica
  Wstęp: bezpłatny

Pierwsze wzmianki o zamku znajdującym się na malowniczej skale pochodzą z XIIw. Pierwszymi właścieielami byli Węgrzy, a zamek ten stanowił węgierską strażnicę na granicy z Polską.


Oczywiscie pierwotna budowla nie przypominała tej dzisiejszej, zamek był przez lata przebudowywyany i rozbierany. Najbarwniejszymi jego właściecialmi była rodzina Łasków – podczas ich rezydowania zamek był ciągle brany w zastaw lub oblegany przez obce wojska . Jednak Sam Hieronim Łaski był wykształconym, oczytanym człowiekiem, któy oczarowywał zachodnioeuropejskie dwory i jako jedyny korespondował z Erazmem z Roterdamu- czołowym przedstawicielem Odrodzenia, autorem wybitnego dzieła „Pochwała Głupoty”
 

Zamek w Niedzicy

Zamek w Niedzicy - foto: Łukasz Śmigasiewicz


Ostateczny wygląd uzyskał w 1817r. Kiedy to jego właściciel Jan Horvath musiał go wyremnotować i odnowić, ponieważ zamek był w bardzo złym stanie a jego dotychczasowa rezydencja również uległa spaleniu i zniszczeniu.

Ostatnim właścicielem zamku była rodzina Salamonów z Węgier, aż do 1945r. Kiedy to nowe granice Polski spowodowały, ze Niedzica wraz z innymi wsiami przeszła w granice Polski.

Ilona Salamon bardzo sprzyjała Polakom, i utrzymywała z nimi przyjazdne stosunki oparte na pomocy z jej strony. W 1945r. Zamek został znacjonalizowany.


Zobacz lokalizację na mapie: