Menu

Rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska

Rodzaj atrakcji: Atrakcje naturalne
Miejscowość: Łeba
  Wstęp: bezpłatny

Rezerwat przyrody Mierzeja Sarbska to krajobrazowy rezerwat przyrody na pograniczu pobrzeży Słowińskiego i Kaszubskiego. Rezerwat został utworzony w 1976 r., położony jest na obszarze mierzei oddzielającej jezioro Sarbsko od Bałtyku.

Rezerwat obejmuje nadmorskie ruchome wydmy paraboliczne (o wysokości do 24 m n.p.m.), bór bażynowy, dobrze zachowane płaty brzezin i borów bagiennych oraz olsów, a także unikatowe na polskim wybrzeżu zbiorowiska w między wydmowych zagłębieniach deflacyjnych.

W rezerwacie występują stanowiska licznych roślin podlegających ochronie (m.in. długosz królewski, fiołek torfowy, rosiczka długolistna, rosiczka pośrednia, turzyca bagienna, wątlik błotny, wełnianeczka darniowa i woskownica europejska.

Najbliższe miejscowości to Łeba i Osetnik. Południowym skrajem rezerwatu przepływa w swym dolnym ujściowym biegu rzeka Chełst.


Zobacz lokalizację na mapie: