Menu

Park Krajobrazowy Orlich gniazd

Rodzaj atrakcji: Atrakcje naturalne
Miejscowość: Ogrodzieniec
  Wstęp: bezpłatny

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd to historia o tajemniczych zamkach, wykutych lub zbudowanych nan fundamentach wapiennych skał Jury Kraowsko-Częstochowskiej. Walory widokowe - piekne dolinki, panoram i ostańce sklane biją na głowę nie jeden Park krajobrazowy, natomiast największą atrakcją samego parku jest... Szlak Orlich gniazd - szlak łączy 25 zamków z których większość to ruiny jednak każdy ma ciekawą historię.


Zobacz lokalizację na mapie: